Brastad

Ivar Bruvold (1901 s. 193) skriver følgende om Brastad gården i Vestnæs Prestegjeld:

”Brastad, Gr. -Nr. 39, Matr. -No. 39, danner et Rektangel, begrændset i N. af Stenødegaard. mod Ø. av Tresfjorden, mod S. av Vigen og mod V. af Ysttindsfjeldkjæden. Vidden er antagelig 2500 Maal, hvoraf 300 M. oppmaalt Indmark og 28 M. Utdsletter, Resten er Skoglid, Havnegang og Fjeld.

Indmarken er gjennomskaaret av Brastadelven, der høit oppe deler sig i to, og Indmarken er derhos brat og kupert og delvis udyrkbar; men sammes bedre Dele har en frugtbar og aarvis Jordbund. Gaarden har rikelig Løvskog, hvorfor den også har en Del Skived til salgs.

Brastadsæteren er henrivende smukt beliggende nær ”Bjørnetuen”. I Brastadelven er 2 Kværnebrug og 1 Meieri. Gaarden har to Pladsmænd.”

Ivar Bruvold: ”Vestnæs Prestegjeld”; ”Romsdals Budstikke”s Trykkeri 1901, Ny utgave 1997 Hatlehols Trykkeri A/S, Brattvåg

2002-08-00 Vestnes  (3)

2007-07-23 Brastad-11

2005-12-31 Brastad (7)

Alle foto: Ole Kristian Brastad